Potenciális célcsoportok:

 • szervezet és/vagy egy adott szakterület szervezeti egységének vezetője
 • frissen kinevezett vezető
 • utánpótlás céllal fejlesztendő leendő vezető
 • projekt és/vagy munkacsoport vezető
 • vezetői ambíciókkal rendelkező kulcsszakértő

Szolgáltatás keretében nyújtott programok, főbb céljaik, tartalmi elemek:

 • Managerial coaching (Vezetői coaching):
  • cél: a folyamat célja, hogy az adott helyzethez illeszkedően a vezetői működés hatékonyságát fokozó bármely, általános vezetői készségeket fejlesszük
  • főbb tartalmi elemek:
   • stratégiaalkotás,
   • változáskezelés,
   • döntés,
   • problémamegoldás,
   • időgazdálkodás,
   • delegálás,
   • konfliktuskezelés,
   • kommunikáció,
   • asszertivitás,
   • kiégés,
   • munka-magánélet egyensúlya, stb.
 • Performance coaching (Teljesítmény coaching):
  • cél: a program során azokra a kiemelt területekre, összefüggésekre, valamint működési és szerep „hibák” kijavítására fókuszálunk, amelyek az egyéni és szervezeti teljesítőképességre vannak hatással
  • főbb tartalmi elemek:
   • teljesítményfokozó és -rontó jelenségek tudatosítása
   • szervezeti és vezetői kultúra szerepe
   • motiváció fokozásának formái és eszközei (autonómia, készségekhez illeszkedő feladatok, munkatársi érettség, társas kapcsolatok, stb.)
   • stresszt okozó helyzetek felismerése és kezelése
 • Drive coaching (Motiváló coaching):
  • cél: a folyamat a vezetői szerep megerősítését, a belső hajtóerő energetizálását, illetve a munkatársi bevonást és elköteleződést fokozó eszközök, módszerek elsajátítását tűzi ki fő célul
  • főbb tartalmi elemek:
   • vezető, mint hajtóerő és példakép szerepe, hatása
   • belső és külső motivációs tényezők tudatosítása
   • munkatársi motiváció és elköteleződés fejlesztésének módja, eszközei és lépései
   • coaching típusú vezetővé válás támogatása (pl. aktív figyelem, értő hallgatás, érzelmi intelligencia, stb. fejlesztése)

A programok célja, tematikája és/vagy a fejlesztendő terület a folyamat elején a Megbízóval és/vagy a szolgáltatást igénybe vevő ügyféllel közösen, egyénre szabottan kerül meghatározásra.