Potenciális célcsoportok:

 • bármely vezető és kulcsszakértő
 • frissen kinevezett vezető
 • utánpótlás-, tehetség- vagy karrier programban résztvevő kulcsszakember
 • projekt és/vagy munkacsoport tagok
 • motivációs céllal bármely munkatárs

Szolgáltatás keretében nyújtott programok, főbb céljaik, tartalmi elemek:

 • Talent coaching (Tehetség coaching):
  • cél: a folyamatban az egyedi képességek, erősségek maximális kibontakoztatására, kifejezésére, az előirányzott pozíció betöltéséhez szükséges készségekre, illetve az olyan általános képességek fejlesztésére fókuszálunk, amelyek az önérvényesítést segítik elő
  • tartalmi elemek:
   • a szervezeti tehetség definiálása,
   • a szervezet specifikus és a best practice alapon kialakított tehetség profilok összehasonlítása és esetleges kibővítése,
   • a tehetséget leíró kompetenciák és/vagy az utódlás szempontból kijelölt munkakörben elvárt készségek szintjének felmérése,
   • képességhiányok feltárása és fejlesztése

Carreer coaching (Karrier coaching):

  • cél: a program a munkatársak szervezeten belüli tudatos karriermenedzselésének fontosságára, az ehhez szükséges képességek és hozzáállás fejlesztésére koncentrál
  • tartalmi elemek:
   • személyes célok, értékek, belső hajtóerők feltárása,
   • szervezeti célokkal való összehangolása,
   • belső erőforrások tudatosítása,
   • akciótervek összeállítása a tudatos karriertervezés céljából,
   • az előmenetelt megtámogató készségek és hozzáállás, szemlélet (pl. proaktivitás, önállóság, tervezés, tanulási hajlandóság, felelősség, stb.) fejlesztése
 • Motivation coaching (Motivációs coaching):
  • cél: a folyamat főként a belső hajtóerő, értékek tudatosítását, mozgósítását, a motivációt fokozó személyes erőforrások felszabadítását, fejlesztését célozza meg
  • tartalmi elemek:
   • belső motivációs tényezők tudatosítása,
   • személyes célok és motivációk összehangolása,
   • munkatársi érettség felmérése és fejlesztése,
   • rejtett képességek felszínre kerülése,
   • a motivációt befolyásoló kompetenciák vizsgálata (pl. önirányítás, cselekvőkészség, kreativitás, stb.) és fejlesztése

A programok célja, tematikája és/vagy a fejlesztendő terület a folyamat elején a Megbízóval és/vagy a szolgáltatást igénybe vevő ügyféllel közösen, egyénre szabottan kerül meghatározásra.