Munkám során azok a kölcsönös bizalmon alapuló helyzetek inspirálnak, amikor olyan személyeket támogathatok, akik elkötelezettek a változás és az egyéni felelősségvállalás mellett. A támogató folyamat során elsődleges a problémát okozó szituációval, a belső korlátokkal való őszinte szembenézés, megértés és elfogadás, illetve a tiszta, inspiráló jövőkép definiálása, mely a közös munka sikerének alapvető feltétele.

A foglalkozások – a választott módszertől függetlenül – az alábbi elméleti megközelítéseken és erre épülő, gyakorlatban alkalmazott eszközökön alapszik:

  • a változást mindig magunkon belül kell kezdeni, ez lesz hatással a külvilágunkra is
  • valaha átélt személyes élményeink és emlékeink folyamatos hatással vannak a gondolatainkra, cselekedeteinkre és minden egyes döntésünkre minden egyes pillanatban
  • bármely üzleti vagy privát életbeli siker az egyén pszichikai és emocionális állapotától és a gondolkozás minőségétől függ, mely szoros összefüggésben van a teljesítőképességgel és személyes hatékonysággal
  • a jelenbeli viselkedésünk, valamint bármely eseményre adott reakciók valós okai a múltban és többnyire a tudattalanban rejlenek, melyek feloldása a tartós változás előfeltétele
  • a változtatásban segít, ha emlékeztetjük magunkat arra, hogy kik vagyunk valójában és mindig törekszünk előhívni magunkból a pozitív tapasztalások emlékeinek képét, érzetét
  • a sikeres változáshoz továbbá elengedhetetlen a belső és külső aktivitás, a cselekvőképesség, mely az elakadások, negatív érzelmi blokkok és hiedelemrendszerek tudatosítása és elengedése, a belső erőforrások tudatba emelése, illetve új ismereteken és képességeken alapuló minták begyakorlása révén érhető el

A folyamat eredményeként közös célunk, hogy támogatásommal a jelenben visszakapd a választás szabadságát, és helyes döntéseket tudj hozni, mely lehetővé teszi, hogy a szakmai és privát életed irányítójává válj.